Header

Facebook YouTube

pz

Dziennik elektroniczny

dziennik vulcan

Wersja językowa

Polish English Spanish

Pasje uczniów

dyp

Realizowane programy

mleko1

owoce

Galeria

I Językowa Szkoła Podstawowa "Language" w Wyszkowie

Program adaptacyjny

.

Rekrutacja

Zapisy dzieci do szkoły

Zgłoszenia od rodziców dzieci, które chcą rozpocząć naukę w naszej szkole przyjmujemy
od 10-go lutego 2014 r.
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia lub złożenie jej osobiście w sekretariacie (Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2)

Etapy rekrutacji:

 • Należy pobrać ze strony kartę zgłoszenia

         Karta zgłoszenia .pdf

         Karta zgłoszenia .docx

 • Rozmowy z rodzicami kandydata i dzieckiem, a następnie wypełnioną i podpisaną kartę dostarczyć do sekretariatu szkoły
 • wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umowy

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz listy rezerwowe zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej oraz będą dostępne w sekretariacie szkoły.

W ciągu 5 dni od otrzymania informacji (e-mailowej lub telefonicznie) o przyjęcie dziecka do Szkoły rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem placówki i wniesienie opłaty wpisowej. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w umowie oznacza rezygnację z nauki dziecka w Szkole.

Terminarz

 • złożenie karty zgłoszenia dziecka do Szkoły od 10-go lutego 2014 r.
 • I etap naboru od 10 lutego do 30 kwietnia 2014 r.
 • II etap naboru (etap uzupełniający w miarę posiadania wolnych miejsc) od 10 maja 2014 r.
 • rozmowy z rodzicami dzieci – od 20 marca ( po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania)
 • podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty wpisowej w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły,
 • dostarczenie do sekretariatu szkoły wymaganych dokumentów ucznia – do 30 maj 2014 r.
 • spotkania informacyjne klas pierwszych – czerwiec 2014 r.

Uwaga
W pierwszej kolejności przysługiwać będzie prawo zapisu do kl. I naszej Szkoły dzieciom, które ukończyły edukację przedszkolną w Przedszkolu Nasze Bambino. Przysługuje im również 50% rabat przyjętego na rok 2014 wpisowego.

Wizja i misja

ŻEBY SZKOŁA BYŁA RADOŚCIĄ!

Wizja

Nasza szkoła proponuje dzieciom idealne środowisko rozwoju twórczego i psychospołecznego, pomaga w kształtowaniu młodych osób o otwartych, oryginalnych, niezależnych umysłach, swobodnie posługujących się językiem obcym oraz hołdującym najważniejszym wartościom.

Misja

Pragniemy współtworzyć wraz z rodzicami wyjątkową szkołę, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i swobodnie jak w drugim domu.
Dokładany starań, aby w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzyć warunki edukacyjne i wychowawcze zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych. Nasza szkoła zapewnia dzieciom aktywną opiekę edukacyjno – wychowawczą przez cały szkolny dzień, w którym jest miejsce na zajęcia edukacyjne, zabawy rozwijające kreatywność a także czas pracy własnej przy odrabianiu lekcji.

Oferta

Nasza oferta edukacyjna

Wierzymy, ze w naszej ofercie obok zajęć proponowanych każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przyczynią się do odkrywania pasji, rozwijania talentów i zainteresowań do uzupełniania wiedzy oraz sprawią, że uczestniczące w nich dzieci będą bawiły się doskonale, spędzając czas na ulubionych aktywnościach.

Gwarantujemy:

 • bezpieczny i dobrze zorganizowany pobyt dzieci w placówce od 6.30 – 18.00, w tym:
 • realizacje wszystkich obowiązkowych zajęć zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla poszczególnych etapów edukacji, a ponadto:
 • utrwalenie wiedzy i umiejętności w ramach zajęć świetlicowych ( dziecko odrabia prace utrwalające (domowe) pod kierunkiem opiekuna świetlicy a podręcznik pozostawia w szkole)
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone w oparciu o metodę naturalną i komunikacyjną z wykorzystaniem zalet innych metod (kognitywnej, audiowizualnej, bezpośredniej metody reagowania całym ciałem – Total Pchysical Respone)
 • zajęcia (2 x w tygodniu) dodatkowe z języka hiszpańskiego prowadzone metoda naturalną z elementami zabawy,
 • zajęcia dodatkowe: piłka nożna, rytmika, zumba, gimnastyka korekcyjna
 • kluby zainteresowań: klub podróżnika, klub naukowca, klub chemika, klub kulinarny- MasterChef
 • codziennie atrakcyjnie zaplanowany pobyt dziecka na świeżym powietrzu,
 • codzienne zabawy ruchowe prowadzone w sali rekreacyjnej lub na świeżym powietrzu mające na celu utrzymanie sprawności fizycznej dzieci,
 • jasne zasady współpracy z rodzicami ukierunkowane na wypracowane rozwiązań mających na celu dobro dziecka.

Marzymy o tym, aby;

 • dzięki współpracy z rodzicami nasi uczniowie już od najmłodszych lat uczyli się poszukiwać siebie, poznawać swoje zdolności i ograniczenia, swoje słabe i mocne strony,
 • od najmłodszych lat nasi uczniowie uczyli się języków obcych oraz samodzielnego, twórczego, logicznego myślenia co ułatwi im nie tylko dalszą edukację ale także umożliwi właściwe indywidualne widzenie i zrozumienie otaczającego świata.

Rodzicu!

W I Językowej Szkole Podstawowej „Language” w Wyszkowie

 • Programowa Edukacja jest bezpłatna
 • Dodatkowo proponujemy karnet opiekuńczo-wychowawczych – karnet całodzienny „care”- 180,00zł


Ponadto istnieje możliwość wykupienia domowych obiadów przyrządzonych we własnej kuchni ZDZ

Wykorzystaj nasz zapał i zaangażowanie, zapewnij swojemu dziecku dobry start na drodze do sukcesu i dorosłości.

 „ZERÓWKA” pięciogodzinny bezpłatny Oddział przedszkolny

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW, KTÓRZY MOGĄ PRZYPROWADZIĆ DZIECKO PRZED ZAJĘCIAMI NA OKREŚLONĄ GODZINĘ I ODEBRAĆ PO PIĘCIU GODZ. DYDAKTYCZNYCH

W klasie zerowej odbywają się zajęcia adaptacyjne przygotowujące dzieci do szkoły. Drodzy rodzice możecie bez obaw powierzyć nam swoje pięcioletnie pociechy. My otoczymy je wyjątkową opieką aby bez stresu i problemu mogły podołać za rok obowiązkom szkolnym .

Jednostka lekcyjna trwa 30 min.

Zajęcia w zerówce:

realizacja podstawy programowej,

język angielski,

edukacja przyrodnicza,

edukacja społeczna,

edukacja matematyczna,

edukacja artystyczna,

programy indywidualne,

zabawy ruchowe,

rytmiczne zabawy muzyczne,

warsztaty teatralne,

gry planszowe, gry logiczne i matematyczne.

Uczymy przez zabawę .Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka bo każde dziecko jest wyjątkowe. Staramy się stworzyć optymalne warunki rozwoju dzieci. Odkrywamy i pielęgnujemy talenty dziecka, zachęcamy dziecko do eksperymentowania, kreatywności i działania aby wyrosło na przedsiębiorczą i zaradną osobę wierzącą we własne możliwości.

 

 

Nasza szkoła

Tworząc naszą I Językową  Szkołę Podstawową „Language” w Wyszkowie  założyliśmy sobie kilka podstawowych  elementów, które składają się na naszą  spójną ideę  nowoczesnego i skutecznego kształcenia:

 • Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania małego dziecka w okresie  rozpoczynającym naukę  w szkole jest zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa  oraz zaspokojenie  potrzeby zabawy jako naturalnej metody poznawania świata a jednocześnie stanowiącej podstawową metodę nauczania w edukacji  wczesnoszkolnej.
 • Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, wyjątkowe. Ma indywidualne potrzeby, zainteresowania, zdolności.
 • To do nas - dorosłych należy pokazywanie dzieciom  jakie mają możliwości, otwieranie drzwi do nowych często nieznanych jeszcze światów: tańca, muzyki, sportu, sztuki, nauki.
 • Każdy oddział realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia zgodnie z podstawa programową MEN dla poszczególnych  etapów edukacji.
 • Wyznajemy niekwestionowaną potrzebę wdrożenia tzw. „wczesnego startu językowego”, dzięki  któremu wykorzystane będą naturalne predyspozycje dzieci do nauki języków obcych takie jak; ciekawość, aktywność  poznawcza, spontaniczność, ufność, potrzeba komunikacji, łatwość przystosowywania się  do nowych  sytuacji jak tez ich zdolności artykulacyjne i brak lęku przed mówieniem. 
 • Za jeden  z ważniejszych  elementów edukacji wczesnoszkolnej uważamy naukę języków obcych, która oprócz osłuchania się z językiem, ma na celu wykształcenie  u dzieci pozytywnej  postawy wobec  edukacji językowej.
 • Realizujemy nowoczesne nauczanie wczesnoszkolne oferujące dzieciom edukację, która całkowicie odbywać się będzie w szkole – dziecko utrwala  wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach  z nauczycielem w ramach zajęć  świetlicowych a podręczniki zostawia w szkole.
 • Organizacja zajęć w szkole (możliwy przedział godz.  od 6.30  do 18.00) uwzględnia ponadto codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu, udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców dzieci, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne  oraz czas przeznaczony na posiłki.  

 

Pozytywna uwaga

zn szkola z pozytywna uwaga1

Video

 

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com