Header

Facebook YouTube

Covid - 19

sars cov 2

Wersja językowa

Polish English Spanish

Dziennik elektroniczny

dziennik vulcan

pz

Galeria

Realizowane programy

mleko1

owoce

Pasje uczniów

dyp

I Językowa Szkoła Podstawowa "Language" w Wyszkowie

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020 /2021

1.     Podstawą zgłoszenia dziecka do I JSP w Wyszkowie  jest złożenie wypełnionej i podpisanej KARTY ZAPISU DZIECKA, a także przedłożenie w późniejszym terminie informacji o gotowości szkolnej.

2.     Szkoła przyjmuje również uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.

3.     Rodzice kandydata posiadającego opinię / orzeczenie PPP zobowiązani są do dostarczenia kserokopii jej wraz z kartą zapisu.

4.   Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.

5.     Pierwszeństwo przyjęcia do I JSP w Wyszkowie mają :

- kandydaci będący absolwentami przedszkola Nasze Bambino;

- rodzeństwo dzieci uczęszczających do I JSP w Wyszkowie;

- dzieci pracowników ZDZ CK Wyszków.

6.     Rekrutacja prowadzona jest w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

7.     Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

8.   Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata, jeśli specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone przez I JSP.

9.     Istnieje możliwość rekrutacji uzupełniającej. 

Gościmy

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Video

 

Pozytywna uwaga

zn szkola z pozytywna uwaga1

Joomla Templates by Joomla-Monster.com